Контакты

Україна
58001  
м. Чернівці
вул. Садова 28/5
т/ф. +38 (0372) 55-59-39
Джерело  Олександр
djereloaudit@i.ua

Облако ссылок


Новости Лига
ЛІГА.Новости
ЛІГА.Новости

Аудиторські процедури

Аудиторські процедури вказуються в  плані і  програмі надання аудиторських послуг і  виконуються згідно вимогам стандартів аудиторської діяльності.

Першою з  аудиторських процедур проводиться збір і  подальша оцінка аудиторських доказів. Крім того, в ході аудиту річної бухгалтерської звітності фахівці перевіряють, наскільки достовірні початкові і  порівняльні показники бухгалтерської звітності, а також досліджують їх  незвичайні відхилення.

Крім того, аудитор повинен оцінити результати вибірки і  розповсюдити її  результати на  сукупність, що перевіряється, оцінити рівень істотності і  рівень аудиторського ризику при виконанні тих або інших аудиторських процедур, а  при необхідності  — ще і  отримати і  розглянути висновок експерта.

В  задачі аудиторської групи також входить оцінка ризику викривлення звітності і  внутрішньофірмовий контроль якості послуг, що надаються. В  окремі процедури виділяються отримання роз'яснень від  керівництва підприємства, що перевіряється і  проведення аудиторської перевірки в  середовищі комп'ютерної обробки інформації.

Також від  аудитора вимагається встановити, чи відповідають  фінансові і  господарські операції нормам чинного законодавства, перевірити, чи немає  мотиву серйозно сумніватися в тому, що діяльність в  організації, що перевіряється, була безперервною, а також перевірити і  оцінити повноту і  правильність розкриття в  бухгалтерській звітності операцій, що проводилися, з  пов'язаними сторонами.

Виконання всіх процедур і  їх  результати повинне бути відображено в  відповідних документах. На  завершальному етапі перевірки керівник робочої групи аудиторів проглядає робочі документи всіх членів групи і  на  їх  основі узагальнює результати аудиторської перевірки.