Контакты

Україна
58001  
м. Чернівці
вул. Садова 28/5
т/ф. +38 (0372) 55-59-39
Джерело  Олександр
djereloaudit@i.ua

Облако ссылок


Новости Лига
ЛІГА.Новости
ЛІГА.Новости

Класифікація і оформлення аудиторських доказів

Всі аудиторські докази, зібрані в ході надання аудиторських послуг, підрозділяються на  два різновиди. До  невід'ємних доказів відносяться ті  докази, які залишаються у будь-якому випадку, чи знайдена  помилка або ж вона відсутня. Такі докази необхідно погоджувати з  керівництвом підприємства, що перевіряється і  відзначати в  програмі аудиту по  кожній з  ділянок перевірки.

Інший різновид  — це ті  докази, які свідчать про  виявлення помилки. До  них відносяться копії облікових і  первинних документів з  виділеними аудитором предметами порушення.

Крім того, міжнародним аудиторським стандартом виділяється сім категорій аудиторських доказів. Зокрема, перша з  них, існування  — підтверджує реальне існування активу і  пасиву організації на  певну дату. Друга, права і  обов'язки  — зачіпає юридичне оформлення активів і  пасивів замовника. Ще одна категорія, виникнення  — служить доказом того, що певна подія, факт або господарська операція насправді відбувалися в  тому звітному періоді, за  який проводиться аудит.

Всі аудиторські докази повинні відповідати певним вимогам. Виконавець повинен перевірити і  систематизувати інформацію, акуратно скласти всі робочі документи, щоб вони були зрозумілі замовнику.

В  нижньому правому кутку аудиторських доказів, оформлених на  паперових носіях, ставиться номер робочого документа, номер розділу в  програмі аудиторської перевірки і  номер аудиторського доказу. Кожний аудиторський доказ скріпляється з  відповідним йому робочим документом.

Всі аудиторські докази, включаючи ті,  які  не увійдуть до  підсумкового звіту за результатами перевірки, підшиваються в „Остаточний файл” разом з  чорновими записами, що здійснювалися в ході перевірки.