Контакты

Україна
58001  
м. Чернівці
вул. Садова 28/5
т/ф. +38 (0372) 55-59-39
Джерело  Олександр
djereloaudit@i.ua

Облако ссылок


Новости Лига
ЛІГА.Новости
ЛІГА.Новости

Оптимізація та планування оподаткування

 • Податкове планування окремї операції або угоди. Наші фахівці порекомендують Вам, як оформити і здійснити ту або іншу операцію з виплатою мінімальних податків.
 • Податкове планування окремих видів податків. Зокрема, ПДВ, податок на прибуток, нарахувань на заробітню плату і інші.
 • Оптимізація оподаткування всієї господарської діяльності (підприємства або групи підприємств) з побудовою ефективної структури фінансово-господарських зв’язків.

Податкове планування при умові його правильного застосування вирішує на підприємстві наступні питання:

 • дотримання податкового законодавства через правильність розрахунків податків, зборів і платежів податкового характеру;
 • зводить до мінімально розумного рівня зобов'язання за податками;
 • збільшує прибуток;
 • розробляє структуру взаємовигідних відносин з постачальниками підприємства та його замовниками;
 • ефективного управління грошовими потоками;
 • уникнення штрафних санкцій.

Податкове планування на підприємстві завжди є доцільним: і у випадку процвітання підприємства, і коли воно знаходиться на межі рентабельності і, що набагато гірше, на межі банкрутства. При умові виваженого підходу, покращення фінансових показників на підприємстві не буде супроводжуватись конфліктами з податковими органами.

Податкове планування може здійснюватись як громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності, так і юридичними особами. В другому випадку особливість оптимізації оподаткування залежатиме від того, до якої галузі діяльності належить підприємство (галузева оптимізація має визначені інструменти і методи, притаманні тому чи іншому виду господарської діяльності — в залежності чи це виробниче підприємство, чи торгове, чи посередницьке тощо), а також від об'ємів здійснюваної підприємством господарської діяльності.

В залежності від організаційної структури суб’єкта податкове планування буває індивідуальним і корпоративним.

У випадку корпоративного податкового планування є можливості використання гнучкої структури групи компаній (юридичних осіб) корпорації для перерозподілу прибутку та грошових потоків між відповідними одиницями структури.

В залежності від інструментів, що використовуються, податкове планування може полягати у застосуванні:

 • податкових пільг — яке полягає в повному або частковому звільненні підприємства від сплати тих чи інших податків, пов'язаних з окремим видом діяльності або виробництвом окремого виду продукції;
 • податкових лазівок — визначення окремих аспектів господарської діяльності, які не врегульовані податковим законодавством;
 • спеціально розроблених схем, з метою оптимізації податкових платежів, які і є основним результатом в податковому плануванні.

Відповідно до характеру управлінських рішень розрізняють наступні види податкового планування:

 • поточний податковий контроль — полягає в заходах щоденного слідкування за змінами в законодавчій базі;
 • контроль за правильністю розрахунків зобов'язань за податками, а також виявлення причин різних змін показників підприємства;
 • поточне планування податків — заходи спрямовані на поточну оптимізацію оподаткування, розробка і складання схем окремих операцій і реалізації певних нетипових угод;
 • стратегічне податкове планування — складання перспективних прогнозів по податкових зобов'язаннях підприємства, а також планування схем по реалізації значних і типових операцій господарської діяльності, з метою зниження податкового навантаження на підприємство.