Контакты

Україна
58001  
м. Чернівці
вул. Садова 28/5
т/ф. +38 (0372) 55-59-39
Джерело  Олександр
djereloaudit@i.ua

Облако ссылок


Новости Лига
ЛІГА.Новости
ЛІГА.Новости

Підготовка звітності згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)

У сфері міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) ми можемо Вам запропонувати наступні послуги:

  • підготовка (трансформація) фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • налагодження обліку на підприємстві у відповідності до вимог МСФЗ;
  • консультування й навчання персоналу з питань підготовки вищевказаної звітності.

 

Підприємства, які на сьогоднішній день складають звітність у відповідності до МСФЗ можна умовно розділити на три групи:

 

  1. Ті що працюють із закордонними партнерами. Якщо компанія активно співпрацює із закордонними партнерами, то звітність, складена на зрозумілій їм мові, є великим плюсом.
  2. Ті що потребують кредитних ресурсів. Однією з основних перешкод для зростання українських компаній сьогодні є брак фінансових ресурсів. Тому зараз є особливо привабливими західні ринки капіталу з відносно нижчими процентними ставками і наявністю довгострокових кредитів. До даної категорії відносяться перш за все капіталомісткі підприємства, що належать до галузей, які найдинамічніше розвиваються (лізингові, торгові, промислові компанії і ін.).
  3. Ті, які мають розвинену систему корпоративної культури.

Існує два основні способи підготовки звітності по міжнародних стандартах:

  • - трансформація даних українського обліку відповідно до МСФЗ;
  • - паралельне ведення бухгалтерського обліку по національних і міжнародних стандартах.

Трансформація є «перекладом» української фінансової звітності в міжнародну шляхом коректування окремих показників (способи отримання яких по національних стандартах відрізняються від МСФЗ). Зазвичай при застосуванні цього способу підприємства несуть менші матеріальні і тимчасові витрати. Часто він також розглядається як тимчасова міра при переході на паралельний облік по міжнародних стандартах.

Паралельне ведення обліку по міжнародних стандартах полягає у відображенні в обліку по МСФЗ кожної господарської операції. Для великих підприємств це технічно неможливо без впровадження дорогої системи автоматизації. Складні інтегровані системи обліку пред'являють істотні вимоги до формалізації і уніфікації бізнес-процесів на підприємстві, що також приводить до перебудови самої системи бухгалтерського обліку.

Вибір способу складання звітності по МСФЗ зазвичай обумовлений передбачуваними витратами і метою впровадження міжнародних стандартів в компанії. Чим ширше збирається керівництво використовувати інформацію, підготовлену на основі МСФЗ (наприклад, для цілей управлінського обліку і бюджетування), тим частіше компанії вибирають паралельне ведення обліку. Такий спосіб, на нашу думку, ефективніший, оскільки дозволяє компанії будувати систему внутрішньої звітності на тих самих принципах, що і зовнішню.